top of page
tiyatro.jpeg

Aşktır Tiyatro...

Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilemesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket (jest) ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır.

Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak Shakespeare'in sözüyle de ifade edilir.

Tiyatro eserinin diğer türlerden en önemli farkı; diğer edebî eserler okumak ve dinlemek için yazılmışken, tiyatro oyununun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır. Değer ölçülerini, izleyenin kanaat ve anlayışlarından alır. Göze görünür bir karaktere sahip olması, canlı olarak meydana geliş niteliğiyle toplum psikolojisine hitap eder. Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat ögesidir. Bu edebiyat ögesi yanında tiyatro kavramı içinde; oyunculuk, sahne düzeni, ışıklandırma, dekorkostümmüzik gibi unsurların bütünlüğü söz konusudur.

Tiyatro metinlerine "oyun", metinleri yazan kişiye oyun yazarı (müellif) ve oyunu sahnede canlandıran kişilere ”oyuncu” (ya da daha genel olarak tiyatrocu) denir. Ayrıca eserin sahnelenmesinde görev alan sahne amiri, dekor ve kostüm sorumlusu, ışıkçı, suflör gibi diğer yardımcı elemanlar da vardır.

Tiyatro eserleri müziksiz trajedikomedidrama ve müzikli (operaoperetmüzikal, pandomim, balerevüskeç, tuluat) olmak üzere iki grupta toplanır. Edebî türler içinde en canlı ve yaşama en yakın olanı tiyatrodur.

Ben de yıllarını tiyatroya vermiş bir tiyatro oyuncusu, tiyatro gönüllüsüyüm. Sahne önü, sahne arkası, metin yazarlığı, kulis, dekor, kostüm, makyaj, sufle vs. vs. ile geçirmişim ömrümün yarısını. Hani klasik bir söz vardır "Sahne tozunu bir kez yuttuysan bir daha vazgeçemezsin." diye; gerçekten de öyle. Tiyatro bir kendini ifade ediş biçimi, tiyatro bir aşk, tiyatro bir yaşam şeklidir. Bir kere tattınız mı asla brakamazsınız. Tiyatro iyidir, iyileştirir...

 

Aşağıdaki galeride, tiyatro provalarımdan ve oyunlarımdan kesitler sundum sizlere...

bottom of page